Kansliet är stängt för semester 2 juli till 1 Aug -- Vi önskar alla medlemmar trevlig sommar !
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
KFUM Trollhättan Handboll
Kallelse till årsmöte i KFUM Trollhättan 18 Juni
2018-05-03 09:35
KFUM Trollhättan kommer ha årsmöte måndagen den 18 Juni.
KFUM Trollhättan IA kallar medlemmar till årsmöte måndagen den 18 Juni 18.00 i Arena Älvhögsborg konferensrummet Inspiration.

Verksamhets och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängligt för medlemmar på kansliet i Arena Älvhögsborg en vecka innan årsmöte.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet.

Ärenden vid årsmöte
KFUM Trollhättan 2018-06-18

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Förvaltningsberättelse (Balans o Resultaträkning ) för det senast verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under senaste året/räkenskapsåret.
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomma motioner.
  Val av ordförande, ledamöter
 • Val revisorer
 • Val valberedning
 • Val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 • Övriga frågor

Nyhetsarkiv
Stort tack för igår !2017-11-28 16:01
KICK-OFF CUPEN 20172017-10-01 20:34
Klasshandboll 20172017-08-28 10:45
Kickoff-Cupen 20172017-03-10 14:35
Fullfart hos KFUM F062016-12-05 15:52
Vi Älskar Handboll !2015-05-29 09:13
 

Partners
Välkommen till vår hemmaplan

Vädret Trollhättan