Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
KFUM Trollhättan Handboll
Årsmöte i KFUM Trollhättan måndagen den 17 Juni
2019-05-08 15:11

KFUM Trollhättan kallar medlemmar till årsmöte måndagen den 17 juni 18.30 i Inspiration, Arena Älvhögsborg. Vi bjuder på fika, välkomna !


Handlingar finns tillgängliga på kansliet senast en vecka innan årsmötet för medlemmar.


Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet lämna skriftligt yttrande över förslaget.


Ärenden vid årsmöte
KFUM Trollhättan 2019-06-17

·         Mötets Öppnande

·         Fastställande av röstlängd för mötet.

 • Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Förvaltningsberättelse (Balans o Resultaträkning ) för det senast verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under senaste året/räkenskapsåret.
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomma motioner.
 • Val av ordförande, ledamöter
 • Val revisorer
 • Val valberedning
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande


Handbollshälsningar
Styrelsen
KFUM Trollhättan IA
Nyhetsarkiv
Stort tack för igår !2017-11-28 16:01
KICK-OFF CUPEN 20172017-10-01 20:34
Klasshandboll 20172017-08-28 10:45
Kickoff-Cupen 20172017-03-10 14:35
Fullfart hos KFUM F062016-12-05 15:52
Vi Älskar Handboll !2015-05-29 09:13
 

Partners
Välkommen till vår hemmaplan

Vädret Trollhättan